Uncategorized

Serap, susun, dan buat pilihan untuk keputusan

Serap ilmu dari pelbagai cabang – buku, artikel, video, podcast, bersemuka dan lain-lain.

Susun ilmu hasil dari serapan. Letak dalam jurnal, dek semua ilmu & maklumat tak boleh diakses secara pantas bila masa ia diperlukan.

Pilih mana yang sesuai dengan keadaan, masalah, konteks ketika nak buat keputusan.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *